Fredag d. 11. November 1938

Vi faar vore terminsopgaver, jeg har ca det halve riktigt. vi faar karaktere i gymnastik, i omklædningsrummet siger jeg at jeg fik mg+ i et par øvelser og g+ i et par andre, saa jeg venter at faa mg-, det faar jeg også, men saa laver Eva og hendes slæng det om til at jeg har sagt at jeg fik mg+, jeg bliver gal og gaar op i klassen og tuder. I naturhistorie faar vi mor Bahn, vi læser ”litteratur” som hun kalder læsebøgerne. I tysk er vi usædvanelig søde. Vi leger frit op og ned i skolegaarden. I historie sagde Møller at jeg ikke skal høres mere i denne maaned da jeg staar til ug, i dag tager han mig aligevel op og jeg kan inted. Jeg følges med Inger og Edith fra skole. Jeg læser leksier sover ½ time inden gaasen, læser aviserne om tyskernes tyrannisering af jøderne, skriver dag bog for ½ 10. og i dag. Mor gir mig et stykke schokolade. faar brev fra K.F.U.K. med indbydelse til deres møder, faar strømper fra stopning. Tidligt i seng, roman i Panser og Plade

I bad.

Leave a Reply