Mandag den 13. Maj 1940 – 2. Pinsedag

Jeg gaar ikke i kirke, men sover længe. Wanda er inde hos mig og vi faar en hyggelig lille sludder. Jeg hjælper lidt med middagen. Tage er her, han fortæller sømandshistorier. Min haand har det bedre i dag, men jeg har bind om. Er træt, i dag længes jeg ikke saa meget efter ⊥, men jeg glæder mig vanvittigt, til han kommer hjem, jeg lægger mig paa W. fifa og begynder at læse, ”kompromiteret”, den er vældig spændende og er dejligt at slaa tiden i hjeld med, det ærger mig, at jeg har glemt billede hos ham. Far vir et brudepar, som laaner ham et radioapparat til 275 for 75%, saa faar jeg det gamle og ⊥ kan faa det ælste at lege med, hvis han selv kan gøre det istand. Jeg klistrer ”W” op paa vægen. Nu er det sommer, den 15. aabner badeanstalten, hvis ikke det, som alt andet bliver forandret i aar, W. og jeg vil i, hvis det er muligt, den 1.dag. Jeg læser i romanen til kl. 1. Hollænderne kæmper tappert, Belgierne taber [?]

Leave a Reply