Tirsdag den 6. August 1940

Jeg skærer selv 3 citronpinde af pil. Jeg ordner mit værelse og læser hele eftermiddagen i hattemagerens slot.  Sikkenet held, far faar løfte om noget korn og noget klid fra Amager mølle, det kommer i dag. Ællingerne gaar og skriger af sult, saa vi fodrer dem med rugbrød. Tyskerne faar næsten alt vort korn. Nu kommer der tyske piger herop til soldaterne, vi skal ogsaa have fødende kvinder og invalider. Bare der ikke kommer hungersnød i Danmark til vinter.

Far faar mærker til kongens 70 aars fødselsdag, W. og jeg tager for 80 kr., som vi vil prøve at sælge, i aften faar vi solgt for 42 kr, vi gaar kun ind til de mennesker, som vi er nogenlunde sikre paa vil købe. Vi er hos Jernhoffs og Fløjtrups. Tilsidst er W. inde de steder, hvor jeg solgte lodsedler for et par dage siden. Her er en appotheker fra Vejlefjord, han har en ven, der ligner Hitler, de køber for 6 kr. hver. Der skydes temmelig kraftigt, men vi tror, at det er kornmod.

Leave a Reply