Søndag den 8. Januar 1939

Staar op ved 11 tiden, kan ikke faa haaret til at sidde, ortner værelse, læser aviser. Håstrup-Vig og frue, Karen og en hr. Pedersen er inde, de faar sjokolade. Spiser meget, har hovedpine og gaar efter middag i seng og sover til kl. 4, mor er bange for at jeg har influensa, men nu har jeg det meget godt. Gunnar og Tage kommer til kaffen, jeg kan ikke spise noget. Mor har glemt en stor skaal vindruer nu er de blevet daarlige og jeg maa sortere dem , samtidig laver jeg et par skaale æbler. Missen er inde. Efter aftensmaden bliver jeg sent op at læse leksier, det gør jeg, og samtidig skriver jeg stil og dagbog. Det tør. Karen, Gerda, Søren, Pe-dersen, Håstrup-Vigs og Gidde kommer, vi har det hyggeligt i havestuen med mange levende lys. Vi drikker kaffe der, Tage tar´ hjem lige derefter, da han i morgen skal til eksamen, blir´ sends [sendt] i seng kl. 11½

Mandag den 9. Januar

Det er vandvittigt glat, jeg falder 5 gange paa vej til skole og er blaa og fyldt med saar og huller paa strømperne, jeg kommer 10 min. forsent og er paa lærerværelset at faa jod paa. Det forlyder at frk. Borch har sladret til viseindspektøren om spetakler i Lørdags, men i Kolbys timer bliver vi ikke skældt ud. I religion læser jeg højt, vi begynder paa en ny bog. Lære Lunds søn har skarlagensfeber saa vi har en vikar, han taler jysk og er skæg, vi bytter navne, jeg hedder Marguritta von Stompe. Jeg spiser masser af slik og en pakke dadler da jeg kommer hjem. Missen er oppe paa mit værelse hele dagen. Tage kommer, han har kun faaet 9 i kirogi. Han faar 15 mandariner med ind. Jeg læser 2 timer historie og bliver først færdig kl. 10½. Skriver dagbog, er træt og gaar i seng kl. 11.

Lørdag den 14. Januar

Bliver desværre ikke hørt i geografi, i sang har vi karen igen, hun er gyselig, om muglit [muligt] endnu verre end Dorte.

Gibber er helt tosset og skriver mange anmærkninger, han taler om Tyskland og om pantomineteateret, men kun for at vi skal føle os som syndere, Kaj beder ham om han ikke vil fortælle noget morsomt. Vi har overlæren i engelsk, dødkedeligt. faar ikke bestilt spor i haandgerning, vi begynder på kraven. Følges med Inger hjem. Spiser, Ruldi kommer, underholder hende, mor og jeg tager med 4 bilen, vi gør indkøb, jeg prøver mine 2 nedderdele og min frake. Paa vejen køber mor og jeg hver en hat til. Skriver dagbog. Ruldi er syg. Ortner værelse.

Giver Ruldi te, hun har influensa. Tage har Icterus [gulsot] og ligger i sengen, mor er derinde med mad.

Søndag den 15. Januar

Bliver hjemme fra kirke for at passe Ruldi, hun har været meget syg i nat, men nu har hun det bedre, hun har 39,4°. Gunnar læser til eksamen, saa han kommer først til eftermiddagskaffen, Cchäffer er her at tale med far. Inger M. er her paa lynvisit i skitøj. Mariane kommer, hun aner ikke at Ruldi er her og ligger i sengen. Tage ligger, han skal til eksamen i morgen tidlig, den stakkel. Jeg læser i Daved Cobberfield i 2 timer, tegner lidt og underholder Ruldi.

Vi hører den største radioudsendelse der har været frae Danmark endnu, den er i anledning af udstillingen i Nev Ork, den koster 70.000.000 Dollar. Stavning og Kronprinsen taler, der er ogsaa musik. Missen er meget sød. faar et Europakort af far. Aftenkaffe. Gunnar siger at naar han faar eksamen skal vi i teater.

Fredag den 20. Januar 1939

Overlæren er forkølet, saa vi faar lov til at lave hvad vi vil, nogle siger, at vi skal skrive, men det slipper vi for. Bliver hørt i tysk, kan det men faar ikke karakter kun +. Den sorte plet jeg har paa foden viser Jeg Inger der har fodvorter, den er ligesom hendes, saa nu maa jeg til læge med den, vi drøfter det meget ivrigt paa vej fra skole. vi bager, men jeg spiser nesten inted. Er hos damefrisørinden at faa vasket haar og blive vanonduleret, jeg læser geografi derhende. Far faar tilsent et cigaretetue fra Holland. Antagelig tager far med Pelsulski til Polen den 26 Feb Faster Line ringer, Karen F. do. Dagbog for 19. + 12 Jan.

Mor besøger Tage , hans far telefonere fra Aarhus. Slanker mig lidt. forkølet. Karin og Inger læser korektur. Jeg faar en toddy og besked om, at jeg i morgen skal ligge i sengen.

Lørdag den 28. Januar 1939

Bliver hørt i engelsk og faar mg-, i geometri og faar mg. I haandgerning laver jeg pyntestikning paa kraven. Inger og jeg følges ad fra skole i dag, vi er begge meget optagne af at Tage bliver kandidat. Vintrup er blevet obereret for broc og Tage besøger ham inden han komme ud til os. Han faar som et flot punktum 16 i retesmedicin. Han faar Søren Kirkegaard af mor og [?Zohilleker?] af far. Sover til middag i 2 timer. Har ingen fødselsdagsgave til far, og ringer saa til Tatal  [?] hvor jeg bestiller brilliantine og barberecrem. Middagen gaar stille men godt. Suppe, Mørbrad og Risalla Mand, mocca. Paa Tirsdag skal der holdes knald enten paa regensen eller her. Mis er inde. Champerlin taler.[?ikke helt tydeligt at der står taler]

Lørdag den 11. Februar 1939

Er lidt hæs saa jeg kan ikke synge i sang. I skrivning begynder vi paa en ny bog, han er gal. Far [Faar] mg+ i engelsk. I haandgerning syr jeg skraastrimler og pyntestikninger. Følges med Inger hjem. Jeg ortner værelse, er hos skomageren og i Tatol [Total?] for mor, gaar en tur paa 1½ time, det er et dejlig blæset solskinsvejr. Cristensen Taarnbygaard faar en datter. Skriver dagbog. I denne uge har jeg omtrent gennemført min 3 ugers plan, dog ikke helt da vi har haft usædvanelig meget mad i huset. Far siger at jeg maa spise 3 appelsiner dagli. Jeg læser i Landmandsliv, der er lidt tung men god. Sover til middag, men er stadig meget træt saa jeg maa gaa meget tidligt i seng. Der er brev fra Kovnas, legationråd Waarsaas har faaet en datter. Vanner blomster. Vi har influensa. Brev fra Tage, hilsen til mig.

Lørdag den 4. Marts 1939

Geografitimen er kedelig. Faar mg i skrivning, gør vrøvl. Vi skriver engelsk stil, men faar lov til at tage den med hjem. Skriver alt hvad Kolby siger op, der lyder morsomt, Ove hugger det fra mig. Trille holder fødselsdagsgilde og Inger bestiller flødeboller til hendes fødselsdag den 6. Jeg lapper færdig og begynder at sy paa servietten. Følges med Inger hjem, det er et dejligt vejr saa jeg bestemmer at gaa en tur. Pastor Lunn er her, jeg underholler ham og gaar saa ad Kongelundsvejen til Sundby, ser fru Pfeffers vinduer og gaar om ad Højdevangen hjem, er meget træt efter den lange tur men laver dog astakage og skræller æbler til suppe og kage. Det er et ganske bedaarende vejr. Syr et stort stykke paa puden og skriver dagbog. Fie gør hovedrengøring i kabinetted og vasker og stopper. Ortner mit værelse. Paa Mandag kommer Tage, nogle af hans kammerater kører i dag til Aarhus for at hente ham. Der er heller ikke kort fra far idag. Min astakage bliver god, jeg gør selv et ortenligt indhug i den.

Tirsdag den 7. Marts

Missen kommer ud, den har været forfærdelig sød. spiser en stor skaal figener og en masse slik og en stor frokost og mange æbler, mor fylder mig forfærteligt. ortner værelse og læser Landmansliv færdig, læser H. C. Andersen, skriver dagbog for 5, 6 og 7. Læser leksier til i morgen. Har næseblod. Det er fridag i dag. Mor er hos damefrisøren. Vanner blomster. Har det vældig godt. Mor er i København at sidde for en hat der bliver syet paa hende, hun har en masse æbler, bananer og appelsiner med til mig, hun fodre mig med figner, sodavand, vermud, bridgeblanding, kattetunger o.s.v. jeg faar ”Madam Curi” op men læser i ”David Cobberfield” i stedet for, bliver færdig med 1. del og meget af 2. Tage kommer et lille smut herud, han sidder en god halv time paa mit værelse. Lægger mig til at sove ved 12 tiden, men sover først senere.

Onsdag den 8. Marts

Gør gymnastik, frk. Rasmussen indvitere mig ud til Grøndalskirkens vandreklup paa Mandag, far skal tale. Vi leger krig i tysktimen, vi faar en meget stor færdighed i at skyde med papir. Vi skriver stil i engelsk. Jeg har lidt hovedpine men fejler ellers ikke noget. Jeg sømmer lappen i haandgerning, driver og laver virkelig skæg, følges med Trille og Inger fra skole, jeg indvitere dem ind til te, vi ringer til forskellige, skriver paa maskine og drikker teen paa mit værelse, Ingers mor er syg saa hun maa hjem men Trille bliver, vi sidder i havestuen. Der er kort fra far. Læser leksier og gør 1. bredde af puden omtrent færdig. Tage ringer. Mor mangler 100 kr. men finder dem heldigvis, hun faar en hat, lilla model. ortner værelse og skriver dagbog. Fie er gal, jeg piller torsk til plukfisk for hende. Trækker perlerne i 2 perlekranse om. Der kommer nogle Rotary hæfter til far, de ser halvkedelige ud, jeg har set dem lidt hos onkel i Maribo. I seng ved 11 1/3 tiden.

Fredag den 10. Marts

Vi har langbold i gymnastiktimen, overlæren er til realeksamen saa vi faar Bam-Bulla, hun fortæller og er vanvittig dygtig. I de 2 tysktimer har vi krig med papir, jeg kan ikke skyde ret godt men bliver ramt meget. Jeg faar lov til at gaa tidligt i historietimen, far ligger i sengen, har feber og er temmelig syg saa mor maa tage alene til Shäffers bryllup. Far gir mig 2 dukker, 1 Nivea og 2 ruller cerpentinere, der er kort fra ham. Det er et dejligt vejr. Ortner værelse og skriver dagbog for 9. og 10.

Syr og syr saa jeg kun skal sy et lille stykke af puden for at være færdig i morgen. Tage kommer herud, far laver allerede kontorarbejde og fortæller om turen saa at jeg allerede kan meget paa fingrene. Han har faaet nye franske vicitkort med alle titler o.s.v. Læser en smule lektier. Shäffer og Angnete har faaet styrtende med gaver,  de tager paa bryllupsrejse i Tyskland. Passer far og læser David Cobberfield. Mor er gal over at jeg gaar forsent i seng.

Søndag den 12. Marts

Far har feber, jeg er i bad, ortner værelse, grosser Shäffer kommer og besøger os i 2 timer, efter gudstjenesten er der mange inde at besøge far. Gunnar kommer fra Stokholm, han har haft en pragtfuld tur men nu er han træt. Tage er her ogsaa til middag men han tager hurtigt afsted igen.

Vi gaar en dejlig tur. Jeg sømmer en lille dug.

Jeg passer far og syr en bakkeserviet hos ham, han læser aviser, for de sidste 14 dage og fortæller om alle de rejser vi kunde komme paa. Missen er inde, den ligger hos far. Jeg gør rent på mit værelse, tegner nogle polske reklamer af og vil læse lektier, men det bliver ved den gode vilje. Er glad, synger og fløjter og forsøger at danse.  Hjælper mor med at lime hendes tasker der er gaaet op i sømmene. Læser aviser. Gunnar tager afsted ved 10 tiden, læser i David Cobberfield. Far laaner min ene lænestol. Der siges at Tage og Edel M[?]nussen [Magnussen?] er ved at forlove sig.

Tirsdag den 14. Marts 1939

Bliver hørt i historie, i fysik faar vi regning, bliver hørt og kan intet. Frk. Borch kommer i skole efter 3 ugers fraværelse, vi faar en længere moralprædkien, hun bedyrer os at hun er ulykkelig over vores skurkestrejer. Følges med Inger hjem, vi plukker følfod paa grøftekan-ten, jeg faar en yndig buket. far er oppe. Ortner skabe og skuffer, skriver dagbog, læser lektier, vander blomster. Klistre en mængde visitkort ind i min poesibog, skriver stil ind, da mor retter den er der mange fejl, saa maa den skrives om hvilket tager 1 time. Far gaar i seng kl. 3. Dr. Ellehauge er her, far faar medicin som Tage har beordret og jeg løber for ham. Fru Arne Sørensen ringer 3 gange, hun vil have mor til stiller ved valget, men det kan mor naturligvis ikke indlade sig paa. Tjekkoslovakiet bliver i dag delt, godt at far er kommet hjem fra Karpaterne. Skriver stil ind men har mange fejl saa jeg maa skrive den om igen <<puk>> [suk?]

Søndag den 19. Marts 1939

Hjemme forsent i kirke. Erik Krog med kæreste er der, Erna med sin tilkomne Pauildan [Paludan] Andersen, og mange andre af vore bekendte er der, de er med inde, Erna og Andersen bliver til middag, han er vældig sød og klog. Tage kommer i riktig matrostøj, han ser sjov ud men det klæder ham egentlig. Jeg spiser meget overdaadigt. Erna og A. tager afsted inden kaffen. Schäffer og frue kommer flyvende fra bryllupsrejsen, de er forfærdeligt søde, de faar Polen-billederne med. Jeg laver delvis aftensmad. Læser ”Kaptajn Grans børn” færdig,” den er vældig god. Der er saa mange smaating at lave at jeg ligepludselig bemærker at kl. er 1. Tage inviterer os ud paa holmen. Erna inviterer os ud til sig naar de er blevet gift.

Lørdag den 25. Marts

Dorte tuder og fortæller os om henes mands nervesammenbrud, hun skylder os for at være medskyldige i det. Vi har en vikar i skrivning og faar lov til at lave hvad vi vil. I engelsk faar vi 4. mellems bøger, vi læser de 2 første historie deri ekstemporalt. Er oppe i geometri, aner ikke hvad vi har for, men faar dog ug-. I haandgerning bliver jeg færdig med min ”nissedug.

Inger og jeg følges hjem, her bager vi, jeg hjælper Fie, dog nærmest med at spise, hvilket jeg ikke forsømmer, gør spegesild i stand os.v. Gunnar og Tage kommer herud til middag men tager afsted efter moccaen. Gunnar skal 14 dage til Jylland paa rekreation, paa Lørdag sejler Tage til Færøerne. Skriver dagbog for 24. + 25. Festen i gaar har været glimrende. Strikker et stort stykke paa min jumber og læser c. 50 sider i ”Greven af Monte Cristo” (Alexander Dumax)

Tager bad ved 1 tiden, gider ikke gaa i seng.

Søndag den 26. Marts

Staar op ved 11 tiden, er hos bageren og hjelper lidt i køkkenet, vi faar gullas, det har vi aldrig faaet før. Far er nervøs. Tage har overtaget en større filmshistorie paa Heimdal og har saa meget at ortne at han falder i søvn da vi ikke taler med ham. Der er 2 tjennester, fyldt hus og Erna + manden er der, de og Karen er med inde til kaffe bagefter, Ernas svigermor og hendes søster er ogsaa med. Jeg strikker et stort stykke paa mit ærme, far fortæller naturligvis om Polen. I radioen er der er udsendelse paa 5/4 timer om Polen, far kender alt i den. Jeg strikker saa meget paa min jumber at jeg i morgen kan være færdig med det nederste rygstykke. Jeg læser naturligvis ogsaa et halvt hundrede sider i ”Greven af Monte Christo,” jeg begynder paa 2. bog. Glemmer fultstændig at læse lektier, men der er heller ikke ret mange heldigvis.

Tirsdag 28. Marts 1939

Vi køber biletter til sundhedsudstillingen paa Lørdag og Islandsfilmen i morgen. Jeg bliver hørt i geografi og kan ikke ret meget, vi har en skæg vikar som egentlig er ganske dygtig og morsom. Bliver hørt i en svær oversættelse i tysk og faar heldigvis ikke karakter. Følges med Inger hjem. Er meget træt, læser Social Demokraten som vi er begyndt at holde for at følge med i om de skal bagvaske os. Maa strikke et stykke af ryggen om da det er forkert. Strikker det 1. ærme omtrent færdig. Skriver genfortælling ind. Inger B. er her at lave kontorarbejde. Far er ude hos en bager der er Rotary medlem. Tage ringer at han, hvis han kan faa adgang til Islandsfilmen endelig skal se den da den vil være til nytte for ham naar han skal filme Grønland. Dagbog. Missen er inde, den sover ogsaa hos mig i nat. Jeg skriver en genfortælling ”Guldfeber” ind.

Onsdag 29. Marts 1939

Møder først kl. 10 da klassen er i vandet. Bliver hørt i tyske gloser og kan ikke spor, men faar aligevel ug-. Rosenholm er meget hyggelig og flink. Vi faar vore stilebøger, der er ikke mange fejl i dem. Vi faar fri fra haandgerning og Trille,Rie og jeg gaar til 13s endestation, jeg har ikke faaet lov til at tage alene derind, men det gaar glimrende. Filmen er ganske god, men der er for mange sild, vi maa haabe at Tage laver en der er bedre. Rie og jeg tager sammen hjem. Jeg faar 125 kr. af far. Tage kommer, han har ogsaa været inde og se Islandsfilmen og er af samme opfattelse som jeg. Far er til Rotere. Tage tager til sit hjem paa 2. kl, han er velnok en herre. Jeg læser lektier fra kl. 10 og senere. Inger Bacher laver kontorarbejde for far. Missen er inde. Strikker lidt men gaar i seng da jeg er færdig med lektierne.

Fredag 31. Marts 1939

Vi er meget flittige i gymnastik. Jeg bliver hørt i tyske spørgsmaal og faar 8 skønt jeg har et par smaa fejl, vi laver sjov, og hun deler lussinger ud. Pigerækken bliver hørt i historie, jeg kan mit til ug- men faar ikke karakter. Paa vejen fra skole er jeg hos damefrisøren at faa vasket haar, hun gør det ikke spor bedre end jeg selv gør det. Fru Jensen syr min pude sammen. De tager taget af laden. Skriver dagbog for 30. og 31. Skriver brev til Maribo om paaskeferien. Spiser ½ pund fedtgrever og meget meget andet, er fuldstændig stoppet. Tage kommer til middag, vi fejre hans afrejse med ”Sort Gryde,” blommer o.s.v. Han tager afsted med 11½ bilen, jeg faar ikke tid til at læse lektier derefter. Faar ny hat til foraarsdragten. Hjælper med aftenteen, dog navnlig med at spise. Faar et polsk avisudklip om far. Far er til reception hos den polske minister.

Lørdag 1. April 1939

Har ikke læst på geografi, men bliver heldigvis heller ikke hørt. Har ikke regnet aritmetik indføring, og skriver derfor af i skrivetimen, i den faar jeg ogsaa læst paa andet. Vi bliver fri for haandgerning og cykler enten til Forum eller til remissen, jeg tager med Kolbye og de andre piger. Udstillingen er indelt i mange afdelinger hvor vi bliver vist rundt. ”Saadan blev vi til,” vises af en mediciner som vi slet ikke kan høre, ”Mennesket” vises ogsaa af de mediciner, ”Børnehjem,” ”Sport” o.s.v. forevises ligeledes af fagmænd. Paa hjemturen bliver Inga syg. Far følger Tage til Heimdal. Ruldi er her. Jeg faar en blaa kjole af mor. Begynder at pakke kuffert skønt jeg ikke aner om jeg skal til Maribo. Hitler taler. Er tændt og slikken. Skriver dagbog. Far giver mig 50 kr. fordi jeg er kommet i 4. m., han har lige faaet 1000. laver kaffe og smører mad til Cristensen, spiser selv en usandsynlig masse. Strikker og læser i ”Greven af Monte Cristo.”

Søndag 2. April 1939

Jeg staar op ved 8 tiden og tager et dejligt, varmt karbad. Ortner værelset og er i gang med kufferten, men mit værelse er bundløst. Jeg er ovre til prædieknen, der er konfirmation, kun 39 eller 40. Det er helt underligt at hverken Tage eller Gunnar er her, men saa er Ruldi her. Efter middag gaar vi en tur, far skælder mig ud over at jeg ikke vil fotograferes, jeg tuder o.s.v. Jeg har ondt i det venstre ben, mor siger at det er kirtlerne og at jeg ikke maa sulte. Jeg har den sædvanelige  opkastning og dire, staar op og hjæler med at lave aftensmad men gaar saa i seng, temperaturen bliver taget og jeg har 39,1˚’, det er ikke sært at jeg føler mig daarlig. Far gennemgaar som sædvanlig alle de sygdomme jeg kan fejle og vil hente lægen dette forhindres heldigvis

Tirsdag 18. April 1939

Jeg er lige ved at komme for sent, vi taler om galionsfigure og ”Kvinden” forklarer at det næsten altid forestillede guder eller kvinder, Ove bemærker at det er det samme. Vi har om inducionsstrømme og vi faar strøm igennem os, jeg er ogsaa oppe at pille 25 øre op af vandet, vi har en farlig skæg. I geografi henter jeg et ug og i tysk ug-. Baaden bliver solgt formedelst 25 kr. Hos Kolbye bliver vi fotograferet. Jeg skriver et 4 sider langt brev til Tage. Lektor Visti kommer til middag, han siger at pigerne paa Amager alle blinker og er i godt humør, men det er nu sikkert fordi han selv er saa morsom og flink. Frank og Grosseren kommer til aftenkaffe, jeg hjælper mor med den da Fie har fri. Scheaffer indviterer os alle 3 ind til middag paa Mandag. De gaar ved 12 tiden og jeg gaar i seng kl. 1. Jeg tror at jeg vil til at sove middagssøvn i haven.

Søndag 23. April 1939

Kommer op til middag, Gunnar kommer. Jeg deler bruchyrer ud i kirken. Valdemar Hansen og frue er med inde til eftermiddagskaffe, Karin og Inger naturligvis ogsaa. Det stormer saadan at tagene blæser af husene, og skypumper hærger landet, solen skinder dejligt, skyerne jager og det sner, hagler og regner. vi gaar en yndig blæsvejrstur, er baade i haven og i anlæget at plukke violer, anemoner og mange andre blomster, vi har saa mange som aldrig før. Far læser noget højt fra Boerskrigen om en polak der hjælper os, det er fantastisk sjovt. Gidde kommer her til aftenkaffe. Ortner ikke mit værelse i dag, saa jeg gaar i en uredt seng. Læser aviserne grundigt og en lang rejsebeskrivelse fra Tage. Har i de sidste 2 dage forspist mig paa det grusomste. Dagbog for 22. + 23.

Mandag 1. Maj 1939

Fie cykler, vi bliver fotograferet paa krydes og tværs, i dag tager hun til Slagelse hvor hendes broder er bankassistent. Jeg ortner mit værelse, laver frokost og er hos købmanden. Jeg faar lov til at lave middagsmad i dag, men fru Jakobsen kommer, en forfærtelig klodset og kanted en, hun er nervøs. Jeg klistre en masse billeder i album og ortner mine skuffer og skabe. Planter en mængde blomster om. Cristensen er til noget af studentereksamenen og mener at det er gaaet godt. Mor har en dejlig pose chokolade med hjem til mig. Der er kort fra Tage. Far og mor bliver indviteret til diplomatmiddag hos direktør Scheaffer, undertegnede er for grøn. Det er et yndigt foraarsvejr, fuglene synger og det er 1 Maj. Jeg gaar meget tidligt i seng, da jeg er blevet nervøs paa grund af at jeg gaar alt for sent i seng. Det er igrunden dejligt og den tid man er i sengen sparer man dog da man ellers er træt.

Lørdag 6. Maj 1939

John har fødselsdag. Vi har eksamen fra 10 – 1, jeg er forfærteligt nervøs, regnestykket regner jeg halvt, aritmetikstykket do. og geometristykket kan jeg ikke, saa da vi har ½ time tilbage laaner jeg Ingers kladde og bliver færdig ½ min. efter at det ringer men faar dog regnet det, jeg regner med at faa g- eller deromkring. Jeg sætter blomster i vand og ortner mit værelse pænt. Læser ”Borgslægtens historie” færdig, sidste del er pragtfuld. Karin B. er blevet overfaldet paa trappegangen og da jeg spørger om jeg maa besøge Karen L. faar jeg at hvide at jeg skal følges og hentes, saa vil jeg naturligvis ikke. Der er kort fra Tage. Jeg skriver endnu et brev til Fie. Fortiden sidder mine krøller vældig flot og jeg har ekstra mange baade i panden og nakken. Ellen bager noget fortærteligt noget, kokusmakroner i 3½ time og astakagen bliver delvis til kul.

Mandag 15. Maj 1939

Jeg slipper for at staa tidligt op men sover til kl. 8½. Vi faar nyt klasseværelse og jeg skal sidde paa første Bord, saa lærer jeg mere men kan ikke være underholdende. Pjækker fra dansk og gymnastik. Jeg læser brev fra Tage der ikke kommer til Grønland foreløbig. Redaktøren henter os 3½ og vi faar snor paa, Gunnar udebliver. Vi er ombord paa Balory og konsul Ridiger lader en befalingsmand vise os skibet, det regner da vi staar paa kajen, men humøret er højt. Vi er inde hos Ingerslev Møller at hente de 2 spejle, malakitnålen til mor og ælfenbenarmbaandet til mig. Jeg ridser straks navne i ruderne. Prinsesse Maries kors som vi har budt 25 kr. paa gaar for 50 kr. Læser ”E. r. u.” færdig. Ellen har ikke lavet andet end stoppe strømper i dag, saa vi maa selv ortne vore værelser. Det regner dejligt, saa nu bliver haven forhaabentlig medgørlig.

Tirsdag 16. Maj 1939

Jeg har armbaandet paa i skole, det gør vældig lykke blandt mange. Vi skal have Kolbye 20 timer om ugen og vi har ham for 1. gang i dag, vi skal aflevere alle dage undtagen Mandag. Jeg luer lidt i haven og plukker blomster, Ellen er skør og kalder mig beløjet og meget andet godt. Der er kort fra Tage, han er i Esbjerg. Gunnar ringer at han i gaar ventede 20 min paa os, det er synd at vi ikke ventede. Jeg faar lov til at laane en klassiker af Cristensen, ”Ny paa Egnen” af Carl Møller. Missen er inde og bliver paa mit værelse hele natten. Mor indviterer mig i Dagmar bio paa Fredag, vi skal se Pygmalion. Mor har kager, chokolade og æbler med hjem til mig. Jeg skriver 4 tyskstykker af efter Ries bog, men maa til gengeld skrive 1 for hende. Far naar Warshau i dag.

Søndag 21. Maj 1939

Jensen slaar græsplænerne, jeg drikker morgenkaffe i haaven og bliver syg, kaster op, har dire og næseblod og feber, Cristensen har en smart ven paa besøg saa jeg staar op men han tager afsted, paster Frankov taler. Forpakter Nielsens enke og datter Marie med sin mand er her paa besøg. Karin er syg men Inger er her, hun og fru Cris faar rabarber og blomster. Gunnar kommer til aften og er vældig sød, jeg henter kager til kaffen og laver baade kaffe og te selv, vi drikker vin til. Jeg fryser men befinder mig ellers meget vel, ortner mit værelse og spiser for 2. Læser i ”Ny paa Egnen.” Der er søndagsbrev fra Tage, han kommer muligvis paa Søndag til min fødselsdag hvis far kommer, og det gør han. Læser lektier kl. 12 og gaar derefter i seng. Dagbog, vander blomster o.s.v.

Søndag 28. Maj 1939 Pinsedag

Karen pynter kirke og gir chokolade, fru Cris 3 acietter og der er telefon fra Niebuhr. Jeg har den nye kjole paa og er i kirke, vi laver selv middag, far fotograferer og har 5 bryllupper. Inger (cigaret bæger og cigaretter) hjælper til med at lave chokoladen, Organisten og Karin og Inger (Hva er det for en blomst) o.a. er her til chokoladen, organisten holder tale og vi har det vældig sjovt, vi gaar tur, solen skinder og det regner imellem, Marriane kommer uanmeldt, hun har faaet 13. Vi laver aftensmad, derefter ser vi billeder, spiser frugt o.s.v., Karen F. kommer. Gunnar fortæller sine sædvanelige lægehistorier til kl. 12, saa bliver der ringet efter Inger, Christensen og jeg følger hende hjem, og Gunnar følger Karen. Tage sender et rejsebrev som Gunnar læser op. Missen er inde, den er meget underholdende. I seng kl. 1½.

Mandag den 12. Juni 1939

Lund, Eri, Rie og jeg snakker og har sjov hele frikvarteret. Jeg faar ug i geografi. Jeg læser i norsk. Tager hjem fra badetimen til de andres store forargelse. Fru Chris og mor laver havearbejde, jeg sidder i haven skønt det øsregner. Christensen faar g÷ i fransk, han skal have g for at bestaa. Jeg spiser arkitektens fine æske chokolade færdig, det er det halve af den. Hjælper i køkkenet. Her er kirkegaardssyn. Tage kommer ved 1 tiden, jeg hilser paa ham – gennem vægen. – [?]