Søndag 21. Maj 1939

Jensen slaar græsplænerne, jeg drikker morgenkaffe i haaven og bliver syg, kaster op, har dire og næseblod og feber, Cristensen har en smart ven paa besøg saa jeg staar op men han tager afsted, paster Frankov taler. Forpakter Nielsens enke og datter Marie med sin mand er her paa besøg. Karin er syg men Inger er her, hun og fru Cris faar rabarber og blomster. Gunnar kommer til aften og er vældig sød, jeg henter kager til kaffen og laver baade kaffe og te selv, vi drikker vin til. Jeg fryser men befinder mig ellers meget vel, ortner mit værelse og spiser for 2. Læser i ”Ny paa Egnen.” Der er søndagsbrev fra Tage, han kommer muligvis paa Søndag til min fødselsdag hvis far kommer, og det gør han. Læser lektier kl. 12 og gaar derefter i seng. Dagbog, vander blomster o.s.v.

Leave a Reply