Onsdag den 22. Maj 1940

Er oppe kl. 9½, det er længe siden, at jeg er staaet saa tidligt op, jeg plukker blomster til ⊥ og en flot buket til Husum, far og mor skal nemlig til sjuskonvent i aften. W. gør rent paa mit værelse, det bliver gjort vældig grundigt, men hun planter sine vaade hænder paa billederne, og alle ting bliver sat skævt. I dag borer tyskerne en vældig kile ind i Frankrig, mange mener, at det betyder tysk sejer. ⊥ har 2 kammerater med hjemme, jeg farer hen mod ham, men i sidste øjeblik ser jeg dem. Da de er gaaet, er far og mor taget til Husums, saa kan ⊥ og jeg 1. gang foruden danger have det lidt VV hyggeligt, det har vi ogsaa i fuldt maal, men han har fantastisk travlt og jeg begynder derfor at strikke paa en graa pullover. Trille laavede at sende afbud til alle 7, men hun har glemt Eri, saa hun møder op, vi har det meget morsomt, hun har faaet en ltragter [betragter?] til 165, da hun gaar kl. 10, er jeg nede hos ⊥, jeg hører ham i nogle forbandede kemiske formler. Inger er her ½ time.

Leave a Reply