Onsdag den 22. Maj 1940

Er oppe kl. 9½, det er længe siden, at jeg er staaet saa tidligt op, jeg plukker blomster til ⊥ og en flot buket til Husum, far og mor skal nemlig til sjuskonvent i aften. W. gør rent paa mit værelse, det bliver gjort vældig grundigt, men hun planter sine vaade hænder paa billederne, og alle ting bliver sat skævt. I dag borer tyskerne en vældig kile ind i Frankrig, mange mener, at det betyder tysk sejer. ⊥ har 2 kammerater med hjemme, jeg farer hen mod ham, men i sidste øjeblik ser jeg dem. Da de er gaaet, er far og mor taget til Husums, saa kan ⊥ og jeg 1. gang foruden danger have det lidt VV hyggeligt, det har vi ogsaa i fuldt maal, men han har fantastisk travlt og jeg begynder derfor at strikke paa en graa pullover. Trille laavede at sende afbud til alle 7, men hun har glemt Eri, saa hun møder op, vi har det meget morsomt, hun har faaet en ltragter [betragter?] til 165, da hun gaar kl. 10, er jeg nede hos ⊥, jeg hører ham i nogle forbandede kemiske formler. Inger er her ½ time.

Mandag den 17. Juni 1940

Frankrig kapitulerer

⊥ og jeg maler to hvide haveborde grønne, men mor kan ikke lide farven, saa skal det hele laves om, ogsaa de rigtige møbler men maleren skal blande farverne saa da jeg har faaet klædt om i chorts skal vi vente flere dage. ⊥ og jeg er oppe at bestille fru Petersen Hansen til at gøre hovedrengøring i konfirmandstuen, der er jo ferie. ⊥ opdager at jeg er brun paa nakken. Far render splider nøgen rundt i haven og viser ⊥ sine ar, han fremhæver meget, at tuberkulose ikke ligger til familien, ⊥ og jeg gaar temmelig aabent tilværks, vi cykler sammen ind til grandteateret, hvor vi ser ”eine kleine nachtmucik, ” [Mozan? menes nok: Mozart] er dejlig, det er en stanggod film, ⊥ og jeg sidder sammen, men far er saa ubetænksom at sætte sig paa den anden side af mig, bagefter er vi oppe hos tvebakkerne at drikke kaffe, Lunn er ogsaa paa det rene med at det er ⊥ og mig, han ser, at vi kører med hinanden i haanden. Vi kommer hjem til londonpressen kl. 1, men bagefter gaar vi tur i anlæget saa klokken er 2 inden jeg er i seng