Torsdag den 16. Februar 1939

Jeg har meget stærkt mareridt og gaar ind og bytter seng med far, heldigvis skal jeg møde kl. 9 men de vil ha’ at jeg bliver hjemme, kommer 5 min forsent. I historietimen faar vi tysk, der er meget smaa karaktere der falder. A klassen er paa besøg hos os i kemitimen, vi pakker en vældig pakke ud der kun indeholder savsmuld og et par smaa flasker. I religionstimen faar vi en diktat der vrimler med svære ord, jeg faar vist ikke meget ud af den. Bliver hørt i engelsk og faar ug-. vi bager. Læser lektier, skriver dagbog. Jeg sover til middag men er i daarligt humør og har hovedpine, trods det at jeg er meget ked af at gaa i seng på grund af de 16 Rotere skal dannes af der kommer i aften gaar jeg aligevel i seng, mor er oppe at sige godnat til mig, det bliver bestemt at der skal holdes et prøvemøde paa Onsdag i Ølandshus og der vil de bestemme om Foreningen skal fortsættes herude. De drikker meget sent kaffe og ved den tid sover jeg saa at jeg ikke faar andet end et æble.

Leave a Reply