Torsdag d. 6. oktober

Bliver ikke hørt i noget i dag, jeg er for første gang med til Rosenholms religionstimer, vi faa læst et par linier og [op] og saa læses der op af xxx Ben Hour resten af timen, vi hører ikke efter men læser leksier og saa videre. Jeg læser leksier og ortner mit værelse riktigt, det er rart at faa luft oven paa konfirmationstravlheden. Det blæser meget og er meget koldt. Jeg sidder en del nede i kontoret hvor vi har dejlig varme paa. Far skal til sit første møde i selskabet for kunst historie og literatur.

Der er en yndig lille kat inde til middag, men min mis kan ikke lide den, derfor sætter jeg killingen ud.

U. A. [Muligvis KFUKs ungdomsafdeling?] har fødselsdag, de far [faar eller har?] schokolade, jeg faar ogsaa en kop og et dejligt stykke rosinkage. Jeg læser tysk med mor, Cristensen giver mig en begynder fransk

jeg repetere historie hele aftenen baade Grækenland og Ægypten og Fynikien og andet, drikker ikke kaffen.

Leave a Reply