Torsdag den 22. juni

Aalborg [mangler] Frederikshavn, Aalbæk, Skagen, Raabjerg, Løkken

Kamma og jeg køber chokolade. Bilen tager op til Bu Dolfi, men domkirken er ikke aaben endnu, vi spørger en Københavner der er ligesaa uvidende om vi selv. Vi spiser frokost ved Raabjerg mile, her er en berømt tysker, vi er paa jagt efter hans navn men faar at vide at han hedder Rosh. Vi gaar en pragtfuld tur ud til milen, der er som en ørken. Vi kan se baade Vesterhavet, Skagerak og Kattegat. Vi kører gennem skagen og er ude paa grenen, vi der er raske til bens gaar omtrent derud, der er vældig dejligt, her ser jeg for 1 gang søstjerner. I skagen køber mor en dejlig skagenkrans til at hænge over sin mors billede. Fru Kaae indviterer Kamma og mig til jordbær paa løkken strandhotel.

I den store vildmose graves [?] der tørv og der er en masse kvæg og hæste. Klareren [?] er et yndigt sted, vi gaar en tur paa stranden. Far og jeg taler med en djærv [?] fisker til kl. 12.