Tirsdag den 20. juni

Ringsted, Sorø, Slagelse [mangler]

Odense, Middelfart, Fredericia, Vejle, Horsens, Skandeborg, Aarhus

Vennike skal ikke selv køre, saa faar vi Rasmussen, der er vældig flink og dygtig.

Kamma og jeg sidder sammen, her er dejlig plads i bilen og stemningen er god, vi spiser paa færgen og standser ved broen, og drikker kaffe paa Skyttehuset i Vejle, der er herligt, far snakker med jyske skolebørn paa indføsk”. Paa Himmelbjerget tilbringer vi nogen tid med at handle, gaa tur o.s.v., ogsaa her snakker far med jyder. Der er desverre en smule taaget, ellers er vejret til tider meget godt. Far fortæller om sin fødeejn. Paa Anskars missionshotel faar vi et kneben [?] aftensbord uden snaps. Kamma og jeg deler et 2 sengsværelse og har det ganske morsomt. Far, Kamma og jeg gaar tur i Aahus´s gader, ser kirke teater og havn o.s.v. Mor har sagt at vi skal igen tidligt i seng, men klokken bliver baade 11 og 11½. Skriver dagbog og fører regnskab.

Er paa Marseisborg og mindeparken.

Torsdag den 22. juni

Aalborg [mangler] Frederikshavn, Aalbæk, Skagen, Raabjerg, Løkken

Kamma og jeg køber chokolade. Bilen tager op til Bu Dolfi, men domkirken er ikke aaben endnu, vi spørger en Københavner der er ligesaa uvidende om vi selv. Vi spiser frokost ved Raabjerg mile, her er en berømt tysker, vi er paa jagt efter hans navn men faar at vide at han hedder Rosh. Vi gaar en pragtfuld tur ud til milen, der er som en ørken. Vi kan se baade Vesterhavet, Skagerak og Kattegat. Vi kører gennem skagen og er ude paa grenen, vi der er raske til bens gaar omtrent derud, der er vældig dejligt, her ser jeg for 1 gang søstjerner. I skagen køber mor en dejlig skagenkrans til at hænge over sin mors billede. Fru Kaae indviterer Kamma og mig til jordbær paa løkken strandhotel.

I den store vildmose graves [?] der tørv og der er en masse kvæg og hæste. Klareren [?] er et yndigt sted, vi gaar en tur paa stranden. Far og jeg taler med en djærv [?] fisker til kl. 12.