Søndag d. 18. September

Jeg er i kirke, sidder sammen med Inge Jensen og Birthe, bagefter gaar vi om i haven, men vi kan ikke faa fat paa nogle pære, jeg fanger Missen og tager den med ind, Tage og Gunnar er kommet. Inge og Birthe ser mit konfirmationstøj. Fru Cris gir mig et yndigt lille lommetørklæde med ægte tønderknipling om, det ligger i et stykke papir med tegnede blomster. Vi faar kalvestej til middag. Karen kommer her med en dejlig kurv pære, hun fortæller om ”fyrstebesøget”. Schäfer og Augnethe er her, de faar kaffe med, vi gaar alle en lang tur. Vi er inde i kirken og sidder længe, der er dejligt, jeg har mis med. Jeg hjelper med at dække bord, er gal, vi er 10 til aften. Gidde kører lige efter og det gør alle de andre ogsaa. Vi er til K.F.U.Ks fødselsdag hele min klasses piger paa nær ”Rie” er der. Vi faar først foredrag, derefter schokolade og skets og oplæsning. Jeg læser leksier efter at det ophører, kommer temmelig sent i seng. Tegner.

Leave a Reply