Torsdag d. 1. September

Jeg bliver hørt i svensk gramatik og faar en vældig god karakter, jeg bliver ogsaa sat at regne et stykke paa tavlen og faar en meget daarlig karakter. Der er en mand, der har lagt nogle haner ind i køkkenet, saa nu har vi snart gas. Vi er til præst, og bliver stillet op i kirken jeg kommer paa 9 holdet, men der er for faa på 11 holdet, saa jeg tilbyder at gaa over paa 11 holdet, det fortryder jeg bagefter, bagefter ringer Inger herop, og udtrykker sin bedrøvelse over at jeg ikke kommer paa samme hold som hun. Bagefter læser jeg leksier og skriver dagbog for Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag. Jeg prøver min 2. dagsfrake, dejlig, Gidde og Inge er her til middag, de har lejet lejlighed, de tager afsted lige efter middag, da Inge skal være et sted kl. 7. Jeg læser og sætter Italiens billederne i album, nu er det album jeg fik af Karin og Inger fyldt jeg ortner ogsaa mine skrivebords skuffer og kaserer meget skidt.

Leave a Reply