Søndag den 16. Juni 1940

Gunnar ligger herude i nat. Jeg sidder naturligvis hos ⊥ i kirken. Brenstrup m. familie er i kirke. Jeg viser slægt og venner mine klatmalerier fra i gaard, ⊥ og jeg tegner og maler hele eftermiddagen, vi er først i havehuset, senere i anlæget, vi ligger skjult længe i det grønne, men saa gaar vi hen for at male og i det samme kommer mor- vi er altid heldige, næsten da. Vi faar nye kartofler og grøntsager til middag. Tage er her, han laaner mig [Cardence?] igen. Professor August Krog [nobelpristager i medicin, kendt for arbejde med insulin] m. frue er her til eftermiddagskaffe og aftensmad, vi er i anlæget, og jeg opdager kolossal stime bitte smaa fisk. ⊥ river halsen af en solsort der er ved at dø.

Krog er meget sjejket i stramtsiddende hvit tøj, fruen derimod smuk. ⊥ skriver brev hjem, han kalder mig for ”sin elskede”. Vi gaar en aftentur, klokken er over 12, men vi har ikke armbind paa, et føl stanser os, men vi da han hører, at vi er fra præstegaarden, siger han undskyl.


[skrevet i margen:]Far fedder for ⊥ og ⊥ for far, det er anderledens end med mor.

Leave a Reply