Søndag d. 2. juli

Er i kirke, plukker blomster til Karin og [Zirgler?], i berlingeren er der et morsomt interev [interview] med forskellige af kongressens medlemmer, de synes alle at alt her er overdaadigt og dejligt, de priser maaden og naturen og og [gentagelse] haar [har] som regel ikke noget at klage paa. [det internationale handelskammers 10. kongres mødtes i København 26. juni-2. juli]

Vi hjelpes alle at vaske op. Henter brød til kaffen hos bageren. Scheaffer og frue kommer, vi har vældigt morsomt. Ved 4½ tiden kommer Eva, Henny og tante, vi bliver familiefotograferet o.s.v. de skriver i min scrapbog og vi har det vældigt morsomt, vi hjelper med aftensmaden naturligvis, bagefter har vi sjov på mit værelse; de vil have mig med paa at 14 dages tur i Jylland, men det maa jeg naturligvis ikke. De kommer paa Tirsdag og skal bo et par dage hos os. Vi er saa optagne af snak at vi glemmer kaffen og klokken er 12, farvel.

Missen er inde, den har daarligt øje vi har ikke set den i 3 uger.

Familiefoto på terrassen
Familiefoto på terrassen. Birgit længst til venstre, hendes mor nr. tre fra venstre. Tanten længst til højre, de to sidste Eva og Henny

Leave a Reply