Onsdag den 24. Januar 1940

Vi kan ikke faa gymnast lov til at løbe paa skøjtebanen, saa faar vi redskabsøvelser, hun bliver nervøs for at lade mig springe over, det bliver forbudt mig. Vi har sjov i vikarens time, jeg tror han kender far, han vil gerne tale med mig. De andre klasser er paa skøjtebanen, men vi maa ikke ∆. Jeg tager den hvide dragt paa til skøjter, venter ¾ time paa dem hos bødkeren er paa skolen 2 gange, men de gaar i stykker hver gang saa opgiver jeg aanden, er ved at tude. Vi faar [ugerevu?] til middag. Karin vil rejse til sommer. Knækker fyldepennen. Far vil give mig et par nye skøjter, men jeg vil hellere løbe paa træ. Dorf foreslaar et sammenskudsgilde for hans gamle venner paa fredag, det var en knebel god ide. Der er indbydelse til Chalottenborgs fernicering fra Grev Knuth, jeg skal desværre ikke med, det er kun til 2, far og mor.

Leave a Reply