Onsdag den 18. September 1940

Jeg vaagner kl. 7 ½, saa tak, jeg skal være i skolen kl. 8. Jeg faar tøjet paa i en vis fart, og saa er min cykel punkteret i gaar, da W. laante den, og hun har ikke sagt det til mig.

Saa laaner jeg Hennys, jeg kan næsten ikke naa den, men køre alligevel i skole paa 20 min, det er rekorttid. Jeg kommer lige som timen er begyndt, saa jeg er ikke sikker paa, at Jørgensen skriver mig. Jeg er ophedet og har hjertebanken. Jeg skal være venstre ving i hold nr. 3 paa fredag.

I dag udfylder jeg min plads godt, jeg laver et maal. ⊥ henter mig ikke, jeg havde ellers ventet ham, men var jo ikke inde hos ham i morges. Kraniet er færtigt. Jeg maler smaa æsker. Er halvtræt. Mor bliver vaksineret mod forkølelse. Høstdag. Træt. Jeg sidder paa lokum og skriver matematikstykkerne ind, hvis det bliver opdaget, bliver jeg smit ud, faar jeg at vide bagefter. ⊥ og jeg fletter ben ved middagen, han er lige ved at ramme mor, og saa griner vi, mor siger: Jeg er da ikke saa latterlig, og saa grinver vi endnu mere. ⊥ faar fødselsdagsbrev hjemmefra han skal hilse vor lille Bitti.

Pigerne faar min radio ned, W. ser tyk ud. ⊥ mor og jeg sidder i kontoret. Bladene er fulde af friluftsbryllupper, der ikke blev til noget.

Leave a Reply