Mandag den 30. September

Det har frosset i nat. Det er kedeligt, at vi ikke maa spille ude endnu, det er meget koldere at være inde, for saa kan man ikke røre sig ordenligt. Vi sender et bolche op til Nørreballe, det er en annonym gave. Jeg gaar og tænker paa, at jeg maa gaa 1. g om, for det bliver ikke til noget med mig jeg maa ind paa Saligheden. Muxhold gir´ mig mod, hun har 6,96 til mellemskoleeksamenen, saa naar hun kan klare den, kan jeg ogsaa. Dorff henter mig ikke, han vil til at være flittig, og jeg maa tage ham til eksempel.

Far og mor er til forelæsning over Grundvig. Der, hvor den lille guldregn stod, bliver der plantet et cedertræ til minde om CX. Den polske pater er her, det er næsten ikke til at forstaa hans tysk, saa faar jeg W. til at vise ham taarnet. Jeg skal læse matematik til i morgen, og faar ogsaa bestilt en del, skriver nogle formler op i kladdehæftet. Laver skæg med ⊥, kommer [rokkesig?] i hans kaffe. Bliver hele tiden forstyrret, og saa tror mor, at jeg er gnaven, og behandler mig saadan. ⊥ faar en kasse pære hjemmefra, hans mor skriver, at han skal dele dem med mig. Vi vasker.

Tyskerne har mistet meget ved englandseventyret.

Leave a Reply