Lørdag den 17. Juni 1939

Bliver hørt i regning og faar ug÷, i aritmetik faar vi 2 timer, bliver alle hørt. Det er sidste rigtige skoledag inden sommerferien, paa [saa] her er en egen stemning. Værelset lader jeg flyde sætter blomster ind, vasker en kæmpe opvask, slaar 1 underkop i stykker, og faar løfte om at komme til Skodsborg i morgen. Mor er i byen og jeg sørger delvis for middagsmaden. Vasker haaret og haaber at det for en gang skyld ikke er fyldt med sæbe. Mor er dødtræt af de mange forberedelser til besøget, jeg laver aftenkaffe, den bliver som tjære. Fedter huden ordenlig ind i Niveacrem over det hele. Det lyner, tordner og regner, gid solen maa skinde i morgen saa er haven jo nyvandet. Huset straaler baade indvendig og udvendig og det gør min næse også. Ortner mors og egne negle.

Leave a Reply