Torsdag den 17. August

Pjækker fra bad dar jeg har faaet snue af det i gaar. Bliver hørt i Synøve og kan min latin bedre i dag end i gaar, jeg har ogsaa læst i frikvarterene. Læser ogsaa hele dagen i dag, far siger at jeg ikke maa læse latin hvis jeg forlæser mig. Inger bliver frisvømmer.

Leave a Reply