Torsdag d. 29. December

staar op ved 10 1/2 tiden, der er en kolosal opvask, vasker borde i køkken og spisekammer, Tage er kommet hjem fra Jylland, saa skal vi ha’ en ordenlig middag. Jeg skræller æbler og kartofler, fodrer fuglene, det er saa morsomt at se dem spise. Missen er inde, den er sikker gæst for tiden. Gaar et tur; besøger Inger og vil have hende til at gaa med, men hun er forkølet, gaar saa alene, er hos skomageren efter Bally, hilser paa Evald og drikker kaffe, Inger B. er her at lave kontorarbejde. Jeg pynter lagkagen. Tage er her kl. 6, vi spiser, og saa tænder vi juletræerne og synger julesalmer og spiser knas. K.F.U. K. og M. har juletræ, vi er der i 5 min, der er dødkedeligt. Vi læser bevingede ord. Aftenkaffe. I seng kl. 12.

Leave a Reply