Tirsdag den 22. August 1939

Tager natkjolen med hjem skønt den ikke er færdig, men naar de andre gør det. Jeg skriver regnestykker ind i dansk. Faar mg+ i naturhistorie. Vi laver sjov i latin, Rosenholm laaver os varmeferie i morgen, hvis det er saa varmt som i dag. Mit værelse er blevet ortned. Læser lektier hele dagen, men kan dem dog ikke, mor kan dem heller ikke. Vi har basarkomitemøde, det er akkurat lige saa kedeligt som de andre møder af den slags, saa jeg gaar i seng (uden alle lektier).

Leave a Reply