Tirsdag d. 8. Marts

Far og Mor ude i Aften
Tilsagt til til Forhør i Sondrebirk [Søndre birk var retskredsen på Amager]
”Hansen” har ringet, glad for at trække mig.
I Seng kl. 11 [?] Kop The [?]

Leave a Reply