Tirsdag d. 18. Januar

Søndags B.T.
Skolecene “Rejsen endt” (godt)
I København, købt en Rød Task, og et Halstørklæde.
Har været inde at besøge Inger Bacher.
Maanedslov. [fridag, holdt de måneder, hvor der ikke var andre fridage]
Faaet taget maal til en Selskabskjole.
Købt tøj til en Selskabskjole.

Leave a Reply