Søndag den 20. August

Er i kirke, redaktørens vogn er i stykker, saa vi maa vente lidt, det er stegende selvom vi kører, de maa vente 1 1/2 time paa os med middagen, det er Frode “gnaven” over. Det er provst Vigs 70 aars fødselsdag saa der kommer mange af deres bekendte paa besøg, der er ikke plads til Bo og mig ved bordet, saa gaar vi i kirken og i taarnet, bagefter drikker vi chokolade hos “Petersen” i køkkenet, det er meget sjovere. Vi sidder i haven og besøger frugtene ret ofte. Bo og jeg gaar en tur, men det er for varmt, saa tager vi i vandet, det er dejligt, og morsomt, vi plukker lyng og lader bilradioen spille. Til middag har vi en glubende appetit, det er morsomt at her ikker er lys, saa maa vi have stearin og petrolium, det maa være underligt for dem at skulde holde auktion over deres ejendele. Der er en stærk strøm af mennesker og biler mod København, vi hører skuespil og sover. Far og redaktøren taler Rotary til langt ud paa natten.