Lørdag d. 17. September

I sang synger vi forskellige udenlandske sange. Gibber er helt skør, han skælder alle ud, selv mig, vi kan ikke faa den bog, som vi plejer at læse foreløbig, derfor begynder vi at læse en anden, som hedder saadan noget som den grønne ring. [nok: Torry Gredsted, Den grønne Ring, 1930] I engelsk faar jeg en daarlig karakter, i Geometritimen faar vi prøveregning, der bliver opgivet 3 stykker, jeg kan kun regne det ene. I frikvarteret er der 7 drenge der kaster med papir, jeg faar fat paa det og holder det i lang tid, de kan ikk tage det fra mig. Jeg finder nogle blommer paa viktorablommetræet. Mor plukker hyldebær og sælger dem for 20 øre pundet. Jeg skriver dagbog for Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag. Inger er her at arbejde for far. Jeg er hos købmanden at købe danalim til min vase som jeg limer. Ove er med ovre. Fie bager. Vi kan ikke faa biletter til ”Folketeateret,” det er kedeligt, men saa venter vi til Lørdag. Karen ringer og indviterer Inger og mig til Helgeshøj, de fra turen kommer. Gidde og Inger kommer kl. 9

Helgeshøj [Tømmerupvej 3]