Søndag d. 6. Februar

til Gudstjæneste Kl 10.
Middag, hvor Mette, hendes Fader, Karin, Inger og Tage var med.
Toft paa besøg.
Ole og jeg er begyndt at læse Tysk og engelsk sammen.
Aftenkaffe.
Har tegnet en Del skidt.

Tegning af pige i profil
Tegning af Birgit Margrethe Strunge, fra dagbogens side 6. februar

Leave a Reply