Onsdag den 26. Juni 1940

Jeg staar først op kl. 11½. Æder chokolade hele dagen. Der er ikke brev fra ⊥. Jeg luer gaardsplads. Jeg har ondt i det ene ben, W. mener, at det er en hvid blodaare, der er sprunget, saa skal jeg have gigt (gips) om. Vi faar en ny havelaage sat op. De tyske maskiner gaar mod nord (Skotland). Jeg plukker kamildeblomster i haven til vinter. Far er inde hos konsulen købmand Jørgensen. Jorden har haft forfærdelig godt af regnen. Chr. skriver sit ganske navn under brevene til sin mor, maaske er han bange for at blive forvekslet. Jeg fanger smaa Guldfisk i Gadekæret, først en masse til far, saa til W.

Og regnen kom – og jeg maa lue gaardsplads. Jeg finder et ømaagekranium, som jeg lader maagerne myrene rense. Hønen flyder rundt endnu, der sidder en igle paa det, saa fik ⊥ ret. Allehelvedes KFUK er kommet her, Lunn siger, at der er trange kaar i taarnby. Scheaffer er her til jordbær.

Jeg tager koldt bad m. haardvask. Det regner .

Leave a Reply