Mandag den 9. September 1940

2 fiskere har faaet Isses cykle op med taske og det hele, den er velnok fin.

Min dansk stil har været daarlig, men hun skælder mig ikke ud, saa hun maa alligevel kunde lide noget i den.

Der bliver ikke gjort noget ved mig i matemetik. Jeg maa hvist gaa klassen om. Vi hænger malerierne skæve for han vil altid rette paa dem. Han laaver os vinerbrød for at læse svenske romaner. Vi har en farlig skæg i religion. Jeg er nede hos rektor med en seddel fra mor med klat paa.

Hun er sød. ꓕ og jeg er ovre hos Kr. ꓕ er min nævner D/B, hvor er brøkstregen. Det er dejligt at kunde tale om alting med en. Jeg kommer først til at læse kl. 5, og har ikke gjort spor ved stilen endnu. Fru Kristensen er pige her i dag. Mor synes, at min stil er god, jeg er ogsaa 2 timer om at skrive den – bare den nu ikke bliver kaseret, jeg skriver den med skønskrift (forholdsvis). Jeg faar et af Isses visitkort, der har været paa bunden af havnen sammen med rationeringsmærker til Loudovikka. Isse er forkølet. Jeg har hævede kirtler, mor mener, at jeg har lidt tuberkulose, men det er jo ogsaa ganske normalt. ꓕ siger, at jeg skal tage mere tøj paa, og jeg gør det, vi retter os efter hinanden, han ryger ikke saa meget mere, kun naar han faar.

Leave a Reply