Fredag den 23. juni

Kamma og jeg er nede at lede efter rav inden morgenkaffen, vi spiser fantastisk her og gaar en tur bagefter alene, vi møder selskabet der under Petersens vejledning gaar en pragtfuldt tur gennem

fosdalen og til Kronborgshotel, vi besøger ham og han er forfærtelig flink som drans. [?] frue. Jeg kæler med 4 smaa hvalpe der tilhører Annie.

Mor og jeg er i Vesterhavet, vi finder søstjerner og andre raiteter. Paa denne hviledag naar vi en masse, efter middag er vi ude at se nogle fiskefartøjer vende hjem med hummer og torsk, jeg er ombord, og har en vældig sjov med fiskerne, bagefter hjælper jeg at pakke dem. Mor kommer og henter mig, hun giver mig en ravnaal. Sankt hansfesten foregaar i resturationen, vi der bor på hotelet er alle indviteret med. efter ballet er der baal og derefter læser vi svikmøllen. De unge mennesker laver sjov under mine vinduer, saa jeg ikke kan saave.

Leave a Reply