Fredag d. 28. Januar

Har trukket i Amerikansk Lotteri paa Skolen, og fik den til en Krone. Læst Karaktere op for Rosenholm. Mariane har faaet 16 i Anetomi, og har været at besøge os sammen med sin Moder.
Ruldi kom senere, og Knudjørgen endnu senere.
Har faaet Kuk-Uret til at gaa.
Kirsten har besøgt Karen.
Har gjort 11/2 Times Gymnastik med Fie. Bad ovenpaa.
Har sat smaa Appelsiner ind i en Skaal. Sidste Dag, Far er 45 Aar.

Leave a Reply